Transparency in flex and its data chain does not only make ‘the other’ see better

3 reasons to enhance your own experience by being open and collaborative in the administrative processing of flex. We at FlexForceMonkey strongly believe in more transparency in flex. Clear views on the data chain in flex hiring. We certainly do not think that all business partners are dishonest with each other and deliberately keep each …


Timesheets in contingent labor – why are they so hard to manage?

The beauty in a properly managed flexible workforce is of course its added value to the core business. Flexibility in cost; more leverage of Knowledge; enhanced capabilities planning; all examples of its upside. But everyone knows that there are always also downsides to every upside. We have to be honest, in all the administrative difficulty …


Contingent Labor, it is all about collaboration – this episode: HR versus Procurement

Do you recognize the traditional contingent labor debate of ‘who should be owning which part of the responsibility’? Usually the answer of overall ownership falls in either one of the laps from HR or Procurement management and the rest of the departments (not rarely also IT and Finance are heavily involved!) follow their lead. But …


Inkopen van uitzendkrachten of inhuren van professional services?

What’s in a name zult u zich afvragen. Maar de verschillende termen die gangbaar zijn in het Nederlandse bedrijfsleven voor de inhuur van tijdelijke resources kunnen nogal wat verwarring geven. Waarom zijn er toch die verschillen? Omdat het ook echt over verschillende categorieën van werk gaat. Maar ook over juridische verschillen. En over bijvoorbeeld andere …


Inkopen van uitzendkrachten blijkt net even iets lastiger dan een doosje potloden

Wat de inkoop van goederen anders maakt dan de inkoop van uitzendkrachten of payrolling diensten, is de voorspelbaarheid. Wanneer je een doos pennen nodig hebt, is er meestal een overeenkomst beschikbaar met een leverancier. De enige actie die jij hoeft te doen is het afroepen tegen voorspelbare condities. Een vervolgproces, tot en met facturatie, volgt …


Tijdregistratie voor uitzendkrachten: de basis van een goed inkoopproces

Veel inkopers zullen het uitsturen van de purchase order zien als de basis voor ieder goed inkoopproces. Toch zit daar bij het inkopen van arbeid, inhuur van externen dus, een addertje onder het gras. Een inkooporder gaat namelijk uit van voorspelbare levering van een voorspelbaar goed of dienst. Maar de inzet van een uitzendkracht over …